Kulturmiljölagen 11§ säger: ”I vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av kulturmiljön […]
Det är mycket att tänka på när det är dags att välja gravsten till en närstående […]