Stående gravvårdar

med valbar dekor

WsM 100

 • Polerad framsida
 • Sågade kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

40 x 50 cm

SEK 12,400
Storlek 2

50 x 60 cm

SEK 13,400
Storlek 3

60 x 70 cm

SEK 15,400

WsM 101

 • Polerad framsida
 • Sågade kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

40 x 60 cm

SEK 13,100
Storlek 2

50 x 70 cm

SEK 14,100
Storlek 3

60 x 80 cm

SEK 16,100

WsM 102

 • Polerad framsida
 • Finhuggna kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

40 x 50 cm

SEK 13,400
Storlek 2

50 x 60 cm

SEK 14,400
Storlek 3

60 x 70 cm

SEK 16,400

WsM 103

 • Polerad framsida
 • Råtillsatta kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

40 x 50 cm

SEK 13,900
Storlek 2

50 x 60 cm

SEK 14,900
Storlek 3

60 x 70 cm

SEK 16,900

WsM 104

 • Finhuggen framsida
 • Råtillsatta kanter
 • Djupblästrad text
 • Djupblästrad dekor
Storlek 1

45 x 55 cm

SEK 14,300
Storlek 2

55 x 65 cm

SEK 15,300
Storlek 3

65 x 75 cm

SEK 17,300

WsM 105

 • Polerad framsida
 • Sågade kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

40 x 50 cm

SEK 14,400
Storlek 2

50 x 60 cm

SEK 15,400
Storlek 3

60 x 70 cm

SEK 17,400

WsM 106

 • Finhuggen framsida
 • Finhuggna kanter
 • Upphöjd text
 • Upphöjd dekor
Storlek 1

40 x 50 cm

SEK 15,100
Storlek 2

50 x 60 cm

SEK 16,100
Storlek 3

60 x 70 cm

SEK 18,100

WsM 107

 • Polerad framsida
 • Blästrade kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

60 x 40 cm

SEK 16,200
Storlek 2

70 x 50 cm

SEK 17,200
Storlek 3

80 x 60 cm

SEK 19,200

WsM 108

 • Finhuggen framsida
 • Råtillsatta kanter
 • Djupblästrad text
 • Upphöjd dekor
 • Upphöjd dekorram
Storlek 1

50 x 45 cm

SEK 16,300
Storlek 2

60 x 55 cm

SEK 17,300
Storlek 3

70 x 65 cm

SEK 19,300

WsM 109

 • Polerad framsida
 • Slipade kanter med kantslag
 • Nedsänkt text
 • Upphöjd dekor
Storlek 1

45 x 60 cm

SEK 16,300
Storlek 2

55 x 70 cm

SEK 17,300
Storlek 3

65 x 80 cm

SEK 19,300

WsM 110

 • Polerad framsida
 • Råtillsatta kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

50 x 60 cm

SEK 16,500
Storlek 2

60 x 70 cm

SEK 18,500
Storlek 3

70 x 80 cm

SEK 20,500

WsM 111

 • Polerad framsida
 • Slipade kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

60 x 45 cm

SEK 16,600
Storlek 2

70 x 55 cm

SEK 17,600
Storlek 3

80 x 65 cm

SEK 19,600

WsM 112

 • Polerad framsida
 • Råtillsatta kanter
  med kantslag
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

65 x 45 cm

SEK 16,700
Storlek 2

75 x 55 cm

SEK 17,700
Storlek 3

85 x 65 cm

SEK 19,700

WsM 113

 • Finhuggen framsida
 • Råtillsatta kanter
  med kantslag
 • Djupblästrad text
 • Djupblästrad dekor
Storlek 1

60 x 45 cm

SEK 16,800
Storlek 2

70 x 55 cm

SEK 17,800
Storlek 3

80 x 65 cm

SEK 19,800

WsM 114

 • Polerat hjärta med
  slipade kanter
 • Finhuggen bas med råtillsatta kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

50 x 50 cm

SEK 16,800
Storlek 2

60 x 60 cm

SEK 17,800
Storlek 3

70 x 70 cm

SEK 19,800

WsM 115

 • Polerad framsida
 • Råtillsatta kanter
  med kantslag
 • Finhuggen fot
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

50 x 50 cm

SEK 17,000
Storlek 2

60 x 60 cm

SEK 18,000
Storlek 3

70 x 70 cm

SEK 20,000

WsM 116

 • Finhuggen framsida
 • Finhuggen baksida
 • Finhuggna kanter
 • Djupblästrad text
 • Djupblästrad dekor
Storlek 1

50 x 65 cm

SEK 17,400
Storlek 2

60 x 75 cm

SEK 18,400
Storlek 3

70 x 85 cm

SEK 20,400

WsM 117

 • Polerad framsida
 • Råtillsatta kanter
  med kantslag
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

60 x 50 cm

SEK 17,500
Storlek 2

70 x 60 cm

SEK 18,500
Storlek 3

80 x 70 cm

SEK 20,500

WsM 118

 • Polerad framsida
 • Slipade kanter med
  polerat kantslag
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

60 x 45 cm

SEK 17,700
Storlek 2

70 x 55 cm

SEK 18,700
Storlek 3

80 x 65 cm

SEK 20,700

WsM 119

 • Polerad framsida
 • Råtillsatta kanter
  med kantslag
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

65 x 45 cm

SEK 17,800
Storlek 2

75 x 55 cm

SEK 18,800
Storlek 3

85 x 65 cm

SEK 20,800

WsM 120

 • Polerad framsida
 • Råtillsatta kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

60 x 50 cm

SEK 17,800
Storlek 2

70 x 60 cm

SEK 18,800
Storlek 3

80 x 70 cm

SEK 20,800

WsM 121

 • Polerad framsida
 • Råtillsatta kanter
 • Genomgående valv
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

70 x 50 cm

SEK 17,800
Storlek 2

80 x 60 cm

SEK 18,800
Storlek 3

90 x 70 cm

SEK 20,800

WsM 122

 • Polerad framsida
 • Råtillsatta kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

60 x 45 cm

SEK 18,000
Storlek 2

70 x 55 cm

SEK 19,000
Storlek 3

80 x 65 cm

SEK 21,000

WsM 123

 • Flammad framsida
 • Nedsänkt hjärta
 • Råtillsatta kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

60 x 65 cm

SEK 18,100
Storlek 2

70 x 75 cm

SEK 19,100
Storlek 3

80 x 85 cm

SEK 21,100

WsM 124

 • Polerad framsida
 • Råtillsatta kanter
  med kantslag
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

60 x 50 cm

SEK 18,200
Storlek 2

70 x 60 cm

SEK 19,200
Storlek 3

80 x 70 cm

SEK 21,200

WsM 125

 • Polerad framsida
 • Slipade kanter
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor
Storlek 1

60 x 45 cm

SEK 18,300
Storlek 2

70 x 55 cm

SEK 19,300
Storlek 3

80 x 65 cm

SEK 21,300

WsM 126

 • Polerad framsida
 • Slipade kanter med kantslag
 • Nedsänkt text
 • Nedsänkt dekor