Beställare
  Organisationsnummer* XXXXXXNNNN
  Avliden*
  Text
  Typsnitt*
  Textstil*
  Textfärg*
  Inskriptionen skall lyda*
  Befintlig inskription*
  Ska fler namn in i
  framtiden?
  JaNej
  Om ja. Vilket/vilka?
  Ska den befintliga texten fyllas i & göras i ordning?* JaNej
  Övriga jobb som önskas utföras; (exempelvis ommontering)
  Plats och övrig information
  Kyrkogård*
  Kvarter*
  Gravnummer*
  Bifoga bilder
  Var det en jordbegravning? JaNej
  När var den?
  Övrig information
  Jag har läst & godkänner köpevillkoren. Jag är medveten om att jag i och med godkännande av köpevillkoren är betalningsansvarig för denna order.