Beställare
  Organisationsnummer* XXXXXXNNNN
  Avliden*
  Gravvårdsmodell
  WsM-modell*
  Stenmaterial*
  Storlek*
  Text & dekor
  Typsnitt*
  Textfärg*
  Dekor nr*
  Dekorfärg*
  Inskriptionen skall lyda*
  Ska fler namn in i
  framtiden?
  JaNej
  Om ja. Vilket/vilka?
  Uppsättning och övrig information
  Kyrkogård*
  Kvarter*
  Gravnummer*
  Bifoga bild
  Övrig information
  Var det en jordbegravning? JaNej
  När var den?
  Gravrättsinnehavare
  Gravrättsinnehavarens personummer*
  Gravrättsinnehavarens namn*
  Gravrättsinnehavarens adress*
  Gravrättsinnehavarens postnummer*
  Gravrättsinnehavarens ort*
  Gravrättsinnehavarens telefonnummer*
  Jag har läst & godkänner köpevillkoren. Jag är medveten om att jag i och med godkännande av köpevillkoren är betalningsansvarig för denna order.