tips & inspiration

Kulturmiljölagen 11§ säger: ”I vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Begravningsplatsen ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.

De flesta gravvårdar tillverkas idag utav granit. Granit är ett naturmaterial som bildades för ca 900 miljoner år sedan, och påverkas inte särskilt mycket genom åren, ändå krävs det omvårdnad och aktsamhet.

Hur känslig en gravvård är för väder och smuts beror mycket på vilken typ av yta den har. En polerad yta är mycket mindre känslig än tex en finhuggen eller råtillsatt yta där det gärna kryper in smuts i vinklar och vrår. En annan faktor är hur hårt materialet är, vilken vattenupptagningsförmåga det har och hur mycket och hur stora porer som finns naturligt i materialet.

Gravvården bör alltid hållas ren, och vi rekommenderar att man tvättar av gravvården minst en gång per år. Vi rekommenderar att man gör det på hösten eller våren, när det inte är varken för varmt eller kallt. Det bör heller inte vara för torrt eller soligt, utan allra bäst är en fuktig eller regnig dag när det är lätt att lösa upp smutset.
På en polerad yta räcker det ofta att man tvättar med vatten och en mjuk trasa, medan en grövre yta kan behöva tvättas med ett milt, naturvänligt tvättmedel som har ett neutralt pH-värde, och en vanlig rotborste. (Ej stål, eftersom det kan repa ytan).
Var alltid försiktig och använd inte mer kraft och resurser än nödvändigt.
Olika typer av sten har olika känslighet för olika rengöringsmedel och metoder. Testa därför lite av medlet på ett ställe där det inte syns så mycket.

Var observant på text och dekor med färg eller bladguld i – dessa får absolut inte tvättas med rotborste. Till detta bör man i stället använda en mycket mjuk borste eller svamp och ett milt tvättmedel som är ordentligt utspätt med vatten.
Skölj gärna av stenen vid varje besök vid gravplatsen, det är extra bra om texten har förgylld eller målad text för då försvinner löst smuts bort och det minskar slitage på färgen.

Om stenen har stått i många år och är mycket smutsig, rekommenderar vi att ni hör av er till kyrkogårdförvaltningen för att beställa en grundlig tvätt av stenen.

Stenmaterial är generellt väldigt känsliga för fetter, såsom stearin och olja, men även rost och hög värme. Fett tenderar att tränga in djupt i materialet och lämna fläckar som är mycket svåra att få bort och därför bör man aldrig ställa gravljus på eller i omedelbar närhet av gravvården så att stänk kan uppstå.
Blomkransar av alla typer innehåller ofta ståltråd som lätt rostar. Om en sådan fläck skulle uppstå måste den tas bort omedelbart för att inte få en permanent fläck. Rengör med hett vatten, kemiskt ren bensin eller aceton. Det allra bästa sättet att skydda sig mot rostfläckar är dock att inte lägga kransar så att de ligger direkt på eller mot stenen.

Categories:

Tags: